Donatie

Eerste donatie voor Landgoed Den Treek-Henschoten

De eerste opbrengst van de Nationaal Park Pas van € 2000,- is geschonken aan Landgoed Den Treek – Henschoten. Op 2 november j.l. overhandigde programmaleider Maaike van Lidth de Jeude daartoe de cheque aan Fleur de Beaufort, bestuurslid van het Landgoed Den Treek-Henschoten, rechts op de foto. Het geld zal worden besteed aan een vogelkijkhut nabij het ‘Vogelwater’. Heel veel dank aan alle pashouders èn ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt!

Bijzondere natuur
Midden in de droge bossen en heidevelden van het gebied dat bekend staat als het Hazenwater is het ‘Vogelwater’ ontwikkeld, een heideven van 4 ha. De nieuwe waterplas wordt een leefgebied voor planten en dieren die houden van voedselarme vennen, hoogveen en natte heide. Het Vogelwater is na het Henschotermeer het grootste open water op het landgoed, en zal alleen een natuurfunctie krijgen.

Tijdens de afgravingen vorig jaar, is hier het 13.000 jaar oude Treeker Oerbos ontdekt door Jos Bazelmans. De archeologische laag, aan de steile rand van het ven, zal ook zichtbaar zijn vanuit de vogelkijkhut. De hut zal volgend voorjaar klaar zijn. Komt u dan ook kijken?

Lees meer en bekijk de film over de bijzondere natuurontwikkeling op de website van Landgoed Den Treek-Henschoten: www.dentreekhenschoten.nl